Bilge Makina, Tasarladığımız makinelerimizin üretilmeleri ve sevkiyatı sırasında yerine getirilen tüm faaliyetlerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda yürütülmesini sağlamayı ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

Çalışma ortamlarının içerdikleri riskleri belirler, olası risklerin bertaraf edilmesi için tüm önlemleri alır. Risklerin bertaraf edilmesi ve en aza indirilmesi konusunda gerekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini yerine getirir.

Tüm bu faaliyetleri yerine getirirken ilgili Mevzuatı ve Firma kurallarını izler.
Oluşturulan İSG Politikasının, tüm paydaşlar tarafından bilinmesini ve riayet edilmesini sağlar.

Bilge Makine, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği Risk Analizi’ni gerçekleştirmiş olup gerekli önlemleri almak ve kontrolleri yapmak amacı ile Faaliyet Planını hazırlayarak yürürlüğe koymuştur.